Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Pola Nadziei – triumf miłości nad śmiercią

Zmień wielkość czcionki


Już w czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenia, a dzisiaj oznacza nadzieję w walce z chorobą nowotworową. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia.

5 maja 2013 roku kolejny raz wolontariusze – przede wszystkim młodzi ludzie- pojawią się przed kościołami  Sądecczyzny. Ich obecność da każdemu z nas możliwość włączenia się do propagowania idei opieki hospicyjnej i wsparcia funkcjonowania Sądeckiego Hospicjum. Pobyt  chorych  jest bezpłatny, ale NFZ nie refunduje w pełni kosztów opieki. Jedną z form pozyskiwania środków jest kwesta, podczas której każdy ofiarodawca otrzymuje kwiat żonkila – symbol opieki hospicyjnej.

Oprócz wymiaru czysto materialnego ważne jest uwrażliwianie młodych ludzi na cierpienie innych, uzmysławianie konieczności niesienia pomocy każdemu do ostatnich chwil życia.

Niech każdy z nas 5 maja za punkt honoru  postawi sobie przyniesienie do domu żonkila.