Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Wiersz dla wolontariuszy Sądeckiego Hospicjum

U każdego wolontariusza
Powinna być anielska dusza
Charakter szczególnie uczuciowy
Do pomocy zawsze gotowy …

Czytaj dalej

Kolejny Przyjaciel Sądeckiego Hospicjum

Budynek Sądeckiego Hospicjum pięknieje. W środę 20 czerwca ekipa firmy Jan – Roof wraz z właścicielem Panem Janem Wnękiem zamontowała stylowy daszek nad drzwiami wejściowymi do budynku. Usługa została wykonana nieodpłatnie. Znowu okazało się, że na sądeckich przedsiębiorców można liczyć, a Pan Jan Wnęk dołączył do, wciąż powiększającego się, grona Przyjaciół Sądeckiego Hospicjum. Dziękujemy!!!    

Czytaj dalej

INGRES KSIĘDZA BISKUPA ANDRZEJA JEŻA

W związku z objęciem diecezji tarnowskiej przez księdza biskupa Andrzeja Jeża członkowie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” skierowali do księdza biskupa życzenia. Oto ich treść:

Czytaj dalej

GOLDRUK PRZYJACIELEM „SĄDECKIEGO HOSPICJUM”

Kolejna firma dołączyła do ekskluzywnego grona Przyjaciół „Sądeckiego Hospicjum”. Firma GOLDRUK z Nowego Sącza wydrukowała ulotki informujące o działalności naszej palcówki. Chcielibyśmy, aby informacje zawarte w ulotkach trafiły do jak największej ilości osób potrzebujących opieki. Właścicielom GOLDRUKU dziękujemy za nieocenioną pomoc.

Czytaj dalej

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” dla „Sądeckiego Hospicjum”

Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowuje uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Projekt ten powstał w odpowiedzi na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który apelował podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie […]

Czytaj dalej