Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Pola Nadziei 2014 – wielki finał

Pola Nadziei 2014 roku rozkwitły przy ciepłych promieniach wiosennego słońca 30 marca, oficjalne podsumowanie akcji miało miejsce 1 kwietnia. Podczas konferencji prasowej prezesa TPCh Sądeckie Hospicjum Leszka Zegzdy, Małgorzaty Matląg koordytatora przedsięwzięcia ze strony ZSEM, Sławomira Szczerskiego komendanta Strzelca i Mieczysława Kaczwińskiego dyrektora Sądeckiego Hospicjum podana została kwota, którą udało się zebrać podczas Pól Nadziei […]

Czytaj dalej

Inauguracja Pól Nadziei 2014

Oficjalna inauguracja akcji charytatywnej POLA NADZIEI 2014 miała miejsce w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu. To właśnie tam miała miejsce konferencja prasowa,której gospodyniami były Siostra Katarzyna dyrektor szkoły oraz Barbara Wójcik – koordynator akcji ze strony placówki. Prezes TPCh Sądeckie Hospicjum Leszek Zegzda i dyrektor Sądeckiego Hospicjum Mieczysław Kaczwiński […]

Czytaj dalej

Wyniki konkursu Żonkilowa Kartka

Zainteresowanie I edycją konkursu „Żonkilowa kartka” przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do Sądeckiego Hospicjum wpłynęło 296 kartek wykonanych w różnorodnych technikach plastycznych. W wykonanie wszystkich dzieci włożyły całe swoje serce i płynie z nich ciepło i chęć pomagania cierpiącym. Oczywiście głównym motywem był żonkil – symbol opieki hospicyjnej. Jury w składzie: Małgorzta Broda – skarbnik TPCh […]

Czytaj dalej