Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

„Między ziemią a niebem kwitną Pola Nadziei”

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną, zbieramy fundusze dla Sądeckiego Hospicjum w zamian za datek, wręczając ofiarodawcom żonkila. Trochę historii „Pola Nadziei” są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą […]

Czytaj dalej

Zmiany we władzach Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Dnia 24 lutego 2012r. z funkcji prezesa Towarzystwa zrezygnował Pan Roman Porębski, kończąc dwunastoletnią społeczną pracę na rzecz najciężej chorych zwieńczoną otwarciem stacjonarnego hospicjum w 21 grudnia 2011r. Za poświęcenie i pracę podziękowali mu pozostali członkowie zarządu, wręczając symboliczny bukiet kwiatów. Za bezinteresowne poświęcenie podziękowano również Pani Krystynie Słaby- Karkoszka – księgowej Towarzystwa, obdarzonej nietuzinkowymi […]

Czytaj dalej

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Dnia 24 lutego 2012r. w odbyło się walne zebranie  Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Towarzystwo liczy obecnie 49 członków, w zebraniu wzięły udział 33 osoby, stwierdzono więc quorum, które pozwoliło podejmować ważne decyzje. Prezes Roman Porębski przedstawił nowych członków. Kończąc dwunastoletnią społeczną pracę na rzecz najciężej chorych, podziękował wszystkim członkom towarzystwa za owocną współpracę . […]

Czytaj dalej

Nagroda Marszałka

Nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – „Fundusze z Kulturą” 11 lutego 2012r. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się noworoczna gala zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Fundusze z kulturą”. W trakcie uroczystości wręczone zostały wyróżnienia w konkursie „Fundusze z Kulturą” za działania społeczne w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (MRPO) […]

Czytaj dalej

Otwarcie Sądeckiego Hospicjum

Udało się – Sądeckie Hospicjum oficjalnie otwarte. Aktu dokonali 21 grudnia 2011r. współtwórcy dzieła: władze Nowego Sącza – Ryszard Nowak, Bożena Jawor, Jerzy Gwiżdż; Wicestarosta Nowosądecki Mieczysław Kiełbasa; radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda; przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Jerzy Wituszyński, a przede wszystkim członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” oraz osoby, bez których nie […]

Czytaj dalej