Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Inauguracja Pól Nadziei 2014

Oficjalna inauguracja akcji charytatywnej POLA NADZIEI 2014 miała miejsce w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu. To właśnie tam miała miejsce konferencja prasowa,której gospodyniami były Siostra Katarzyna dyrektor szkoły oraz Barbara Wójcik – koordynator akcji ze strony placówki. Prezes TPCh Sądeckie Hospicjum Leszek Zegzda i dyrektor Sądeckiego Hospicjum Mieczysław Kaczwiński […]

Czytaj dalej

Regulamin żonkilowego konkursu

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH SĄDECKIE HOSPICJUM ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE ŻONKILOWA KARTKA REGULAMIN Cele konkursu: kształtowani postawy otwartości wobec otaczającego świata; wykorzystanie języka sztuki do wyrażania pozytywnych uczuć wobec innych ludzi; wyzwalanie wrażliwości wdrażanie do postaw wolontaryjnych; prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci propagującej idee hospicyjne, a zwłaszcza akcję „Pola Nadziei” na terenie Sądecczyzny. Adresaci […]

Czytaj dalej

O idei Pól Nadziei

Między ziemią a niebem kwitną Pola Nadziei­ Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną, zbieramy fundusze dla Sądeckiego Hospicjum w zamian za datek, wręczając ofiarodawcom żonkilową broszkę.                          Trochę historii „Pola Nadziei” są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care […]

Czytaj dalej