Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

„Żonkilowa Kartka 2020” – wyniki

Za nami kolejna edycja konkursu „Żonkilowa Kartka”. W tym roku do Sądeckiego Hospicjum z całej Sądecczyzny napłynęły 404 prace wykonane różnymi technikami. Jury w składzie pani Ludmiła Jakubowska – Wnęk – instruktor GOK w Łabowej, Wojciech Papaj – konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu i Mieczysław Kaczyński – prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum postanowiło […]

Czytaj dalej

Żonkilowa Kartka 2020

 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH SĄDECKIE HOSPICJUM ZAPRASZA UDZIAŁU W KONKURSIE ŻONKILOWA KARTKA REGULAMIN Cele konkursu: kształtowani postawy otwartości wobec otaczającego świata; wykorzystanie języka sztuki do wyrażania pozytywnych uczuć wobec innych ludzi; wyzwalanie wrażliwości i wdrażanie do postaw wolontaryjnych; prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci propagującej idee hospicyjne, a zwłaszcza akcję „Pola Nadziei” na terenie Sądecczyzny. Adresaci konkursu: […]

Czytaj dalej

Kolędnicy z Trzycierza

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Trzycierza uczniowie i absolwenci przybyli z wizytą do naszej placówki . Były kolędy, piosenki oraz życzenia składane naszym podopiecznym oraz personelowi. Młodzi ludzie przybyli pod opieką pań Zofi Porębskiej ( naszej wolontariuszki, a jednocześnie nauczyciela tej placówki) oraz Ireny Mogilskiej i kilku rodziców. Bardzo serdecznie dziękujemy za odwiedziny oraz piękny koncert.

Czytaj dalej

Strzelcy kolędują

Polska tradycja związana z obchodami świąt Bożego Narodzenia jest bardzo bogata i barwna. Jednym ze zwyczajów bożonarodzeniowych jest kolędowanie.W naszym hospicjum przyjęliśmy dzisiaj właśnie takich gości.Odwiedziła nas grupa z Zespołu Szkół Nr 2 im Sybiraków z Nowego Sącza, w skład której wchodziła kapela oraz chór uczniów szkoły.Podczas wizyty wykonali kolędy oraz odmówili dziesiątkę różańca za […]

Czytaj dalej

Prezenty i życzenia

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej pod opieką pani Doroty Strakosz zorganizowali przedświąteczną akcję wsparcia podopiecznych Sądeckiego Hospicjum. Zakupili i przekazali przybory toaletowe wraz z prezentami dostarczyli życzenia świąteczne . Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i życzymy RADOSNYCH ŚWIĄT

Czytaj dalej