Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

Oddział stacjonarny

Zmień wielkość czcionki


Oddział Stacjonarny

Oddział stacjonarny Sądeckiego Hospicjum świadczy pomoc 24 godziny na dobę. Dysponujemy 10 salami dwuosobowymi i jedną izolatką, wszystkie pomieszczenia z pełnym węzłem sanitarnym.  Pokoje wyposażone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra zdrowia. W hospicjum zatrudniona jest kadra posiadająca kwalifikacje wymagane w opiece paliatywnej. Pobyt chorego i opieka w hospicjum jest bezpłatna w pełni refundowana przez NFZ.


Ludzie „Sądeckiego Hospicjum”

Opiekę nad pacjentami w hospicjum sprawują lekarze Barbara Grabowska, Joanna Mierzwińska, Anna Węgrzyn i Łukasz Pierzchała ,Mateusz Cieślik oraz Bartosz Pruszyński. Pracę 13 pielęgniarek koordynuje Alicja Czubek, fizjoterapią zajmuje się Paweł Kuźma i Zofia Baron, a pomocy psychologicznej chorym i ich rodzinom udziela Anna Kosiba.